Avís Legal

1. Dades identificatives

L'empresa titular de www.clqode.com és CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL, amb domicili social a Paseo de la Castellana 170, 8º izq, 28046 Madrid, amb C.I.F: B87789889, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, llibre 0, tomo 35878, foli 71, secció 8, full número M-644650. Correu electrònic info(arroba)clqode.com

2. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

3. Contingut de la web

CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL.

6. Tractament de dades de l'usuari

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de CLQODE IT SOFTWARE AND SERVICES SL podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@clqode.com

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Si vols fer algun comentari o suggeriment, podeu utilitzar el nostre e-mail de consulta info(arroba)clqode.com

Tornar